admin

Sex telefon w hotelu

Uncategorized

W małym barze, tuż obok głównego hallu, było dosyć ciemno. Panowały niezmącony spokój i cisza. Hotel już opustoszał   sezon letni właśnie się kończył i niewiele osób spędzało tutaj ostatnie dni wakacji. Dziewczyna z sex telefonu siedziała przy stoliku i bawiła się szklanką. Wodziła palcem po jej krawędzi, pod- nosiła do ust, odstawiała, obracała nią, stukając […]

Read more
admin

Geneza rasy

Uncategorized No Comment

I tak w czasie vertragi stawały się w Anglii greyhoundami, a w Hiszpa­nii galgo, w Europie centralnej psy tej samej rasy, wytrwałe i silne, zwiększa­jąc rozmiary, ewoluowały w kierunku charta polskiego, który nigdy tak jak greyhound czy galgo nie potrzebował krzy­żówek, aby dostosować się do warun­ków życia w swoim kraju. Nigdzie nie znajdują potwierdzenia hipotezy, […]

Read more
admin

O rasie psów

Uncategorized No Comment

Po raz pierwszy ciekawą hipotezę o pochodzeniu charta polskiego w prostej linii od chartów typu azjatyckie­go wysunął Xavier Przeździecki w swo­jej książce „Le destin des levriers” (1894): „W tej samej epoce, kiedy An­glicy organizując polowania na ograni­czonych terenach selekcjonowali azja­tyckie vertragi pod kątem prędkości z jaką chwytały one zające, na wielkich, równinnych przestrzeniach ówczesnej Polski, […]

Read more